Gminne Przedszkole w Michałowie

O przedszkolu

 

Organizacja Gminnego Przedszkola w Michałowie

w roku szkolnym 2023/ 2024

 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 I grupa  Czarodzieje    3  - latki     czynny od 7:30- 15:00 

 II grupa   Pszczółki         4 - latki   czynny  od 7:30 – 14.30

III grupa  Muchomorki   5 - latki      czynny od 7:30 – 15:00

IV grupa  Krasnoludki     6 - latki    czynny od 7:00 – 16:00

 

Godziny podawanych posiłków:

godz. 8.30 – śniadanie ( wszystkie grupy )

godz. 10:00 – zupa dzieci 3/4 letnie

godz. 11.30 - II danie dzieci 3/4 letnie; 11.45 - pozostałe grupy

godz. 13:50 /14.00 – podwieczorek – wszystkie grupy

 

 

 Prosimy przyprowadzać dziecko do przedszkola w godz. 7:00 - 8.30

 i odbierać w godzinach od  14:15 do 16:00

W godzinach od 8:30- 14:15 budynek przedszkola jest zamknięty dla osób z zewnątrz.

                              

 
   

O naszym przedszkolu...

 
  
  Gminne Przedszkole w Michałowie jest usytuowane przy ulicy Leśnej 3 w Michałowie

 

Michałowo to malowniczo położona miejscowość w północno – wschodniej Polsce,przyciągająca czystym powietrzem i dużą ilością lasów.

Dysponujemy wolnostojącym, parterowym budynkiem, który spełnia wszelkie wymogi budownictwa oświatowego.

Przedszkole wyróżnia się estetycznym wnętrzem. Posiada cztery przestronne, kolorowe sale dydaktyczne,

szatnie oraz odpowiednio i dobrze wyposażone zaplecze sanitarno – gospodarcze.

Jest otoczone bogatym w zieleń, zagospodarowanym ogrodem,

wyposażonym w nowoczesne drewniane (atestowane) urządzenia do zabaw oraz piaskownice,

zjeżdżalnie, karuzele, bocianie gniazdo i huśtawki.

 

Nasza placówka jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęty i pomoce dydaktyczne.

Staramy się, aby przedszkole było przyjazne i otwarte na potrzeby dzieci. Przedszkole posiada własne logo oraz folder.

Placówka nasza promuje również swoją działalność w środowisku lokalnym i ogólnopolskim na szeroką skalę.

Chcemy, żeby dziecko wychodzące z naszego przedszkola do szkoły mogło powiedzieć:

    "Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - tego jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"

Głównym naszym celem jest to, żeby dzieci lubiły same siebie, znały swoje mocne i słabe strony,

wtedy będą chciały się rozwijać oraz staramy się uczyć dzieci reguł społecznych w grupie, w której każdy szanuje siebie i innych.

Chcemy, aby dzieci:

     były świadome tego, co się z nimi dzieje

     były świadome własnych praw i obowiązków

     miały poczucie własnej wartości,

    były zaradne w różnych sytuacjach,

    potrafiły zauważać i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne ,

    miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań

były otwarte na instrukcje lub pomoc    
 

   były samodzielne w radzeniu sobie z problemami,


     umiały pracować zespołowo i dzielić się zadaniami,

były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji    

    miały jasność, co do zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać

Nasza Kadra Pedagogiczna

W swojej pracy z dzieckiem staramy się pamiętać przede wszystkim o olbrzymiej odpowiedzialności,

ale także o zaufaniu, jakim obdarzyli nas rodzice powierzając nam swój najcenniejszy SKARB, swoje dziecko.

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i inni pracownicy.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale - grupie

i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki.

 Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogą spożywać zawsze świeże posiłki.

Konserwatorzy zaś zawsze potrafią naprawić nie tylko cieknący kran, ale również ulubioną zabawkę

Ponadto nasi wychowawcy cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc

w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych.

Nauczyciele korzystają także z różnych czasopism o tematyce pedagogicznej, Internetu, które to stanowią dla nich źródło informacji o nowościach,

bieżących zmianach dotyczących ich pracy. Mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami

z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie zapytań czy wątpliwości.

Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną

oraz z innymi instytucjami realizującymi podobne cele.

Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych,

wychowawczych dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.