Gminne Przedszkole w Michałowie

Oferta edukacyjna

Program dydaktyczny

Wprowadzono poziomy o wzrastającym stopniu trudności. Treści wychowania i kształcenia zostały skupione wokół wydzielonych obszarów edukacyjnych. W każdym obszarze edukacyjnym wyodrębniono zagadnienia szczegółowe, w których wydzielono (najczęściej) trzy poziomy działań na zasadzie narastania trudności. Stworzenie poziomów pozwala nauczycielowi na swobodne poruszanie się w ich obrębie, daje możliwość wyboru materiału i dostosowanie go do predyspozycji grupy.

W naszym przedszkolu dbamy o to, by dzieci i rodzice czuli się ważni oraz potrzebni.

Zachęcamy ich do udziału w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących. Pragniemy nieść pomoc innym w miarę naszych możliwości

 

Dobry nauczyciel tak naprawdę ma wiele z ogrodnika, który podpiera najsłabszą gałązkę przed złamaniem,

zgłębia wiedzę o każdej roślinie, by móc cieszyć się widokiem cudownych, zdrowych okazów w swoim ogrodzie.

Wykonujemy zadania na rzecz oświaty, pomocy społecznej we współpracy z innymi osobami i instytucjami 

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Kuratorium Oświaty

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

CEN - Białystok


Instytucjami użyteczności publicznej:


Policją ,

Strażą Pożarną

Strażą Graniczną,

Wojskiem,

Nadleśnictwo,

Gminną Biblioteką Publiczną,

Zespołem Szkół w Michałowie, 

  Gminnym Centrum Kultury w Michałowie


Ponadto:

Burmistrzem Miasta Michałowo

 

Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych :

  • Terapia logopedyczna indywidualna,
  • Profilaktyka logopedyczna w grupie,
  • Zajęcia z rytmiki prowadzone przez instruktora,
  • Język angielski,
  • Zajęcia komputerowe w grupie

   

 

 

W razie specjalnych potrzeb edukacyjnych przedszkole jest przygotowane na:

 

Terapie pedagogiczną

Oligofrenopedagogikę

Wczesne wspomaganie

Logopedia

Autyzm

 

Ponadto w naszym przedszkolu działają w zależności od zainteresowań dzieci i ich potrzeb:

 

Koło plastyczne

Koło muzyczne

Koło teatralne

Warcaby

Koło konstrukcyjne