Gminne Przedszkole w Michałowie
Menu
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

NASZYM KOCHANYM PRZEDSZKOLAKOM

W DNIU DZIECKA!

Bądź dzieckiem jak najdłużej,
Jak dziecko baw się, śmiej,
I kochaj tak jak dziecko,
I serce dziecka zawsze miej!

 

 

 

Wszystkiego Najlepszego Naszym Kochanym Rodzicom!

Mama i tata  J. Koczanowska


Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce !

 

 

 

Ogłoszenie

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Michałowie

na rok szkolny 2022/2023

(od 01 września 2022r.) wszystkie dzieci  zgłoszone do przedszkola zostały przyjęte.

 

Komisja Rekrutacyjna

 

 

 

 

Gminne Przedszkole w Michałowie przy współpracy z

Polskim Czerwonym Krzyżem

dołącza się do zbiórki darów rzeczowych dla uchodźców z Ukrainy

 

ZBIERAMY:

ŚRODKI OPATRUNKOWE, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.

Dary rzeczowe proszę dostarczać dla nauczycieli do każdego oddziału.

 

KOORDYNATORZY:

Justyna Durek,

Katarzyna Grygorowicz

 

 

 

Gminne Przedszkole w Michałowie zakwalifikowało się do uzyskania dofinansowania na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych w roku 2021

w ramach Priorytetu 3 Programu.

Nasze przedszkole znalazło się w gronie placówek, która otrzyma wsparcie finansowe

przeznaczone na zakup nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo.

 

 

 

Organizacja Gminnego Przedszkola  w Michałowie

w roku szkolnym 2021/ 2022

 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 I grupa  Czarodzieje     6 –latki     czynny od 7:00- 14:30 

 II grupa   Pszczółki         5,6 latki   czynny  od 7:30 – 15:00

III grupa  Muchomorki   5-latki      czynny od 7:30 – 14:30

IV grupa  Krasnoludki     4,5  latki    czynny od 7:00 – 16:00

 

Godziny podawanych posiłków:

godz. 8.30 – śniadanie ( wszystkie grupy )

godz. 10:00 – zupa dzieci 4 letnie

godz. 11.30 , 11:45 - obiad  - wszystkie grupy , II danie dzieci 4 letnie

godz. 13:50 – podwieczorek – wszystkie grupy

 

Rodzice dzieci mających  alergie  pokarmowe

proszeni są  o dostarczenie aktualnego

zaświadczenia od lekarza do intendentki

w przedszkolu w celu ustalenia diety.

 

 Prosimy przyprowadzać dziecko do przedszkola w godz. 7:00 - 8.30

 i odbierać w godzinach od  14:15 do 16:00

W godzinach od 8:30- 14:15 budynek przedszkola jest zamknięty dla osób z zewnątrz.

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                                                  

 O naszym przedszkolu...
 
 
 
  
 

                                Gminne Przedszkole w Michałowie jest usytuowane

 

przy ulicy Leśnej 3 w Michałowie

 

Michałowo to malowniczo położona miejscowość w północno – wschodniej Polsce,

przyciągająca czystym powietrzem i dużą ilością lasów.

Dysponujemy wolnostojącym, parterowym budynkiem, który spełnia wszelkie wymogi budownictwa oświatowego. Przedszkole wyróżnia się estetycznym wnętrzem. Posiada cztery przestronne, kolorowe sale dydaktyczne, szatnie oraz odpowiednio i dobrze wyposażone zaplecze sanitarno – gospodarcze.

Jest otoczone bogatym w zieleń, zagospodarowanym ogrodem,

wyposażonym w nowoczesne drewniane (atestowane) urządzenia do zabaw oraz piaskownice,

zjeżdżalnie, karuzele, bocianie gniazdo i huśtawki.

 

Nasza placówka jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęty i pomoce dydaktyczne. Staramy się, aby przedszkole było przyjazne i otwarte na potrzeby dzieci. Przedszkole posiada własne logo oraz folder.

Placówka nasza promuje również swoją działalność w środowisku lokalnym i ogólnopolskim na szeroką skalę.

Chcemy, żeby dziecko wychodzące z naszego przedszkola do szkoły mogło powiedzieć:

    "Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - tego jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"

Głównym naszym celem jest to, żeby dzieci lubiły same siebie, znały swoje mocne i słabe strony, wtedy będą chciały się rozwijać oraz staramy się uczyć dzieci reguł społecznych w grupie, w której każdy szanuje siebie i innych.

Chcemy, aby dzieci:

     były świadome tego, co się z nimi dzieje

     były świadome własnych praw i obowiązków

     miały poczucie własnej wartości,

    były zaradne w różnych sytuacjach,

    potrafiły zauważać i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne ,

    miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań

były otwarte na instrukcje lub pomoc    
 

   były samodzielne w radzeniu sobie z problemami,

     umiały pracować zespołowo i dzielić się zadaniami,

były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji    

    miały jasność, co do zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać

Nasza Kadra Pedagogiczna

W swojej pracy z dzieckiem staramy się pamiętać przede wszystkim o olbrzymiej odpowiedzialności, ale także o zaufaniu, jakim obdarzyli nas rodzice powierzając nam swój najcenniejszy SKARB, swoje dziecko.

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i inni pracownicy.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale - grupie

i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki.

 Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogą spożywać zawsze świeże posiłki.

Konserwatorzy zaś zawsze potrafią naprawić nie tylko cieknący kran, ale również ulubioną zabawkę

Ponadto nasi wychowawcy cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc

w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych.

Nauczyciele korzystają także z różnych czasopism o tematyce pedagogicznej, Internetu, które to stanowią dla nich źródło informacji o nowościach, bieżących zmianach dotyczących ich pracy. Mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie zapytań czy wątpliwości.

Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną

oraz z innymi instytucjami realizującymi podobne cele.

Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych, wychowawczych dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.


Ostatnia aktualizacja: 2022-06-01