To takie proste!
Gminne Przedszkole w Michałowie
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 O naszym przedszkolu...
Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020.
 
 
  

 

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

 

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminne Przedszkole
w Michałowie
, ul. Leśna 3, 16-050 Michałowo. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem tel.: 857189027.

 

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez przedszkole danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panem Pawłem Niesterowiczem za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ps_michalowo@podlaskie.pl

 

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających
z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez przedszkole.

 

- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

 

- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu nalży zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

 

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

 

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

 

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

 

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

 

 

 

             Gminne Przedszkole w Michałowie jest usytuowane
przy ulicy Leśnej 3 w Michałowie

Michałowo to malowniczo położona miejscowość w północno – wschodniej Polsce, przyciągająca czystym powietrzem i dużą ilością lasów.

 

Dysponujemy wolnostojącym, parterowym budynkiem, który spełnia wszelkie wymogi budownictwa oświatowego. Przedszkole wyróżnia się estetycznym wnętrzem. Posiada cztery przestronne, kolorowe sale dydaktyczne, szatnie oraz odpowiednio i dobrze wyposażone zaplecze sanitarno – gospodarcze.

 

Jest otoczone bogatym w zieleń, zagospodarowanym ogrodem, wyposażonym w nowoczesne drewniane (atestowane) urządzenia do zabaw oraz piaskownice, zjeżdżalnie i huśtawki.

 

Nasza placówka jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęty i pomoce dydaktyczne. Staramy się, aby przedszkole było przyjazne i otwarte na potrzeby dzieci. Przedszkole posiada własne logo oraz folder. Placówka nasza promuje również swoją działalność w środowisku lokalnym i ogólnopolskim na szeroką skalę.

 

Chcemy, żeby dziecko wychodzące z naszego przedszkola do szkoły mogło powiedzieć:

    "Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - tego jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"

Głównym naszym celem jest to, żeby dzieci lubiły same siebie, znały swoje mocne i słabe strony, wtedy będą chciały się rozwijać oraz staramy się uczyć dzieci reguł społecznych w grupie, w której każdy szanuje siebie i innych.

Chcemy, aby dzieci:

 

·     ·     były świadome tego, co się z nimi dzieje

 ·     były świadome własnych praw i obowiązków

·     miały poczucie własnej wartości,

·     były zaradne w różnych sytuacjach,

·     potrafiły zauważać i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne ,

·    miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań

·    były otwarte na instrukcje lub pomoc

·     były samodzielne w radzeniu sobie z problemami,

·     umiały pracować zespołowo i dzielić się zadaniami,

·     były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji

·     miały jasność, co do zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać

Nasza Kadra Pedagogiczna

W swojej pracy z dzieckiem staramy się pamiętać przede wszystkim o olbrzymiej odpowiedzialności, ale także o zaufaniu, jakim obdarzyli nas rodzice powierzając nam swój najcenniejszy SKARB, swoje dziecko.

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i inni pracownicy.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale - grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki.

 Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogą spożywać zawsze świeże posiłki. Konserwatorzy zaś zawsze potrafią naprawić nie tylko cieknący kran, ale również ulubioną zabawkę

Ponadto nasi wychowawcy cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych.

Nauczyciele korzystają także z różnych czasopism o tematyce pedagogicznej, Internetu, które to stanowią dla nich źródło informacji o nowościach, bieżących zmianach dotyczących ich pracy. Mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie zapytań czy wątpliwości.

Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami realizującymi podobne cele.

Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych, wychowawczych dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10