Gminne Przedszkole w Michałowie
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

 

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W BIAŁYMSTOKU

15-062 Białystok, ul. Warszawska 57a

tel. sekr. (85) 732-50-91 , centr. (85) 732-52-36,

fax. (85) 732-50-91, e-mail: sekretariat@psse.bialystok.pl, www.psse.bialystok.pl

 
   

    Państwowy Powiatowy

    Inspektor Sanitarny

     w Białymstoku

 15-062-Białystok, ul. Warszawska 57A

 tel/fax (085)73-25-091  tel. cent.73-25-236

 HD. 43. 195. 2020

 

 

Dyrektor

Gminnego Przedszkola w Michałowie

16-050 Michałowo

ul. Leśna 3

 

                  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku na podstawie § 18 ust. 2 a, ust. 2 b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.       

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U.z 2020 r.poz. 1604) pozytywnie opiniuje zawieszenie zajęć w oddziale I do dnia 23.10.2020 roku.

 

              Opinia została wydana na wniosek Dyrektora Gminnego Przedszkola ul. Leśna 3  w Michałowie w związku ze stwierdzeniem u dziecka z grupy I  zakażenia wirusem    SARS CoV – 2.

Informacja o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zmiany systemu nauczania w przedmiotowym oddziale, została przekazana dyrektorowi przedszkola również   telefonicznie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

 

              Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż nie ma podstaw prawnych do czasowego zamknięcia całego Gminnego Przedszkola w Michałowie.

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY  INSPEKTOR SANITARNY

    w Białymstoku

    Waldemar Kulesza

/podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym/

 

 

 

 

 

 

w Gminnym Przedszkolu w Michałowie

 

1 września rozpoczynamy pracę w nowym roku szkolnym 2020/2021.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego powrót dzieci do przedszkola

będzie wyglądał nieco inaczej niż w latach poprzednich.

 

Organizacja Gminnego Przedszkola  w Michałowie

w roku szkolnym 2020/ 2021

 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 I grupa  Czarodzieje     5 –latki     czynny od 7:00- 14:30 

 II grupa   Pszczółki         4,5 latki   czynny  od 7:30 – 15:00

III grupa  Muchomorki   4-latki      czynny od 7:30 – 14:30

IV grupa  Krasnoludki     3  latki    czynny od 7:00 – 16:00

 

Godziny podawanych posiłków:

godz. 8.30 – śniadanie ( wszystkie grupy )

godz. 10:00 – zupa dzieci 3 letnie

godz. 11.30 , 11:45 - obiad  - wszystkie grupy , II danie dzieci 3 letnie

godz. 13:50 – podwieczorek – wszystkie grupy

 

Rodzice dzieci mających  alergie  pokarmowe proszeni są  o dostarczenie aktualnego

zaświadczenia od lekarza do intendentki w przedszkolu w celu ustalenia diety.

 

 Proszę przyprowadzać dziecko do przedszkola w godz. 7:00 - 8.30

 i odbierać w godzinach od  14:15 do 16:00

W godzinach od 8:30- 14:15 budynek przedszkola jest zamknięty dla osób z zewnątrz.

 

Wszelkie informacje na temat płatności znajdziecie Państwo   8,9  września 2020  na półeczkach w szatni.

                                                         

 

 

 O naszym przedszkolu...
Witamy w nowym roku szkolnym 2020/2021.
 
 
  
 

             Gminne Przedszkole w Michałowie jest usytuowane
przy ulicy Leśnej 3 w Michałowie

Michałowo to malowniczo położona miejscowość w północno – wschodniej Polsce, przyciągająca czystym powietrzem i dużą ilością lasów.

 

Dysponujemy wolnostojącym, parterowym budynkiem, który spełnia wszelkie wymogi budownictwa oświatowego. Przedszkole wyróżnia się estetycznym wnętrzem. Posiada cztery przestronne, kolorowe sale dydaktyczne, szatnie oraz odpowiednio i dobrze wyposażone zaplecze sanitarno – gospodarcze.

 

Jest otoczone bogatym w zieleń, zagospodarowanym ogrodem, wyposażonym w nowoczesne drewniane (atestowane) urządzenia do zabaw oraz piaskownice, zjeżdżalnie i huśtawki.

 

Nasza placówka jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęty i pomoce dydaktyczne. Staramy się, aby przedszkole było przyjazne i otwarte na potrzeby dzieci. Przedszkole posiada własne logo oraz folder. Placówka nasza promuje również swoją działalność w środowisku lokalnym i ogólnopolskim na szeroką skalę.

 

Chcemy, żeby dziecko wychodzące z naszego przedszkola do szkoły mogło powiedzieć:

    "Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - tego jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"

Głównym naszym celem jest to, żeby dzieci lubiły same siebie, znały swoje mocne i słabe strony, wtedy będą chciały się rozwijać oraz staramy się uczyć dzieci reguł społecznych w grupie, w której każdy szanuje siebie i innych.

Chcemy, aby dzieci:

 

·     ·     były świadome tego, co się z nimi dzieje

 ·     były świadome własnych praw i obowiązków

·     miały poczucie własnej wartości,

·     były zaradne w różnych sytuacjach,

·     potrafiły zauważać i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne ,

·    miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań

·    były otwarte na instrukcje lub pomoc

·     były samodzielne w radzeniu sobie z problemami,

·     umiały pracować zespołowo i dzielić się zadaniami,

·     były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji

·     miały jasność, co do zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać

Nasza Kadra Pedagogiczna

W swojej pracy z dzieckiem staramy się pamiętać przede wszystkim o olbrzymiej odpowiedzialności, ale także o zaufaniu, jakim obdarzyli nas rodzice powierzając nam swój najcenniejszy SKARB, swoje dziecko.

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i inni pracownicy.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale - grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki.

 Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogą spożywać zawsze świeże posiłki. Konserwatorzy zaś zawsze potrafią naprawić nie tylko cieknący kran, ale również ulubioną zabawkę

Ponadto nasi wychowawcy cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych.

Nauczyciele korzystają także z różnych czasopism o tematyce pedagogicznej, Internetu, które to stanowią dla nich źródło informacji o nowościach, bieżących zmianach dotyczących ich pracy. Mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie zapytań czy wątpliwości.

Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami realizującymi podobne cele.

Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych, wychowawczych dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-22