Gminne Przedszkole w Michałowie
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

Wznowienie działalności

 

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

Informuję, że przedszkole   wznawia swoją działalność  od 11.05.2020r. ( poniedziałek)

Rodzice,  którzy chcą  skorzystać z opieki przedszkola  powinni powiadomić  ( telefonicznie )

o tym fakcie dyrektora  Przedszkola  i  uzupełnić ankietę.

Telefon do przedszkola  85 7 189 027

 

Z poważaniem:
dyrektor,  Jolanta  Dzieniszewska

 

                                                               ANKIETA

 Przeprowadzona z  rodzicem  nt. zgłoszenia   uczęszczania 

dziecka  do Gminnego Przedszkola w Michałowie

od dnia 11 maja 2020r. i po tym terminie …

 

I  Dotyczy dziecka …………………………………………………….……imię i nazwisko

Dane osobowe z kim przeprowadzono rozmowę ( rodzic/ prawny opiekun)

…………………………………………………………………………………..

 Rodzic/ prawny opiekun zgłasza chęć przyjścia dziecka do przedszkola od …………………………………………………………………………………..

II  Wywiad środowiskowy przy deklaracji rodzica o  przyjściu dziecka do przedszkola:

Czy w okresie ostatnich trzech  tygodni   poprzedzających przyjście dziecka do przedszkola tzn. ……………… ( data od  3 tygodnie od  daty zgłoszenia  ) wystąpił

 • Kontakt dziecka z osobą chorą na COVID-19    

 tak*  nie *

 • Kontakt dziecka z osobą będącą na kwarantannie    

tak*  nie *

 • Kontakt dziecka z osobą będącą w nadzorze epidemiologicznym 

tak*  nie *

 • Czy dziecko jest zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną
 • tak*  nie *

 

 • Czy rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka
 • tak*  nie *

 

III  Informacja nt.  pracy zawodowej rodziców

1. Czy oboje rodzice pracują zawodowo

 • tak*  nie *

2. Czy któreś z rodziców  jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia

 • tak*  nie *

Jeżeli tak, to podać które z rodziców ……………………………………………………….

3.Czy któreś z rodziców  jest pracownikiem służb mundurowych

 • tak*  nie *

Jeżeli tak, to podać które z rodziców ……………………………………………………….

4.Czy któreś z rodziców jest pracownikiem handlu, przedsiębiorstwa produkcyjnego?

 • tak*  nie *

Jeżeli tak, to podać które z rodziców ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Czy któreś z rodziców  realizuje zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wymienić jakie:

Matka…………………………………………………………………………………………

………..............................................................................................................................................

Ojciec…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

6. Uwagi rodzica :

…………………………………………………………………………………………………..

.......................................................................................................................................

IV Data ……………

 

 •  podpis  czytelny rodzica …………………………………………………..
 • Telefon kontaktowy do rodzica ……………………………………………

 

 • Osoba przyjmująca zgłoszenie ( stanowisko )……………………..

 

*(w celu wypełnienia nakiety należy skopiować ją do programu Word i uzupełnić, wydrukować i przynieść do przedszkola lub przesłać na adres meilowy przedszkola)

 

 

Szanowni Rodzice

 

Już wiadomo – do świąt wielkanocnych się nie zobaczymy.

Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci jak i o Was drodzy Rodzice.

Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać,

szukać  ciekawych form  spędzenia tego trudnego dal nas wszystkich czasu.

Dzieci uczą się świata poprzez zabawę, więc bawmy się razem z nim.
Na stronie internetowej naszego przedszkola  w zakładce Wydarzenia 

będziemy umieszczać propozycje materiałów

i możliwe  formy  ich realizacji przez dzieci w domu.

 

Zaglądajcie do kącika logopedycznego- zakładka na stronie internetowej.
Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania poprzez kontakt zwyczajowo ustalone i przyjęte.

 

Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone,

odmówić wykonania danego zadania.
Zapytajmy wtedy: A na co masz ochotę? Co chcesz robić? Pozwólmy wybrać

Dziecko świetnie rozwija się, nawet wtedy, gdy z klocków buduje, rysuje cały dzień.

Zachęcajmy do sprzątania, pielęgnujmy higienę, a szczególnie Czas Rodziców

z Dzieckiem nie tylko teraz, ale zawsze znajdźmy ten czas.

Bo może zdarzyć się tak, że po Epidemii dziecko powie: Mamo, tato, jak był koronawirus, to było fajnie, bo bawiliście się ze mną.

Na stronie internetowej w  zakładce Rodzice będziemy umieszczać materiały edukacyjne i poglądowe dla rodziców.

 

Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości.

Zapraszam również do kontaktu z nauczycielami i dyrektorem.

Odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa

pytania dotyczące spraw przedszkolnych

 

Z poważaniem

Jolanta Dzieniszewska  - dyrektor przedszkola

 

 

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać na konto przedszkola

po wcześniejszym uzgodnieniu wielkości wpłaty z intendentką

pod numerem Tel. 85 7189 027

Dane do przelewu:

Gminne Przedszkole w Michałowie

Bank Spółdzielczy w Białymstoku oddział w Michałowie

Nr konta: 60  8060 0004 0557 3697 2000 0040

 

 

 

z

 

 O naszym przedszkolu...
Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020.
 
 
  
 

             Gminne Przedszkole w Michałowie jest usytuowane
przy ulicy Leśnej 3 w Michałowie

Michałowo to malowniczo położona miejscowość w północno – wschodniej Polsce, przyciągająca czystym powietrzem i dużą ilością lasów.

 

Dysponujemy wolnostojącym, parterowym budynkiem, który spełnia wszelkie wymogi budownictwa oświatowego. Przedszkole wyróżnia się estetycznym wnętrzem. Posiada cztery przestronne, kolorowe sale dydaktyczne, szatnie oraz odpowiednio i dobrze wyposażone zaplecze sanitarno – gospodarcze.

 

Jest otoczone bogatym w zieleń, zagospodarowanym ogrodem, wyposażonym w nowoczesne drewniane (atestowane) urządzenia do zabaw oraz piaskownice, zjeżdżalnie i huśtawki.

 

Nasza placówka jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęty i pomoce dydaktyczne. Staramy się, aby przedszkole było przyjazne i otwarte na potrzeby dzieci. Przedszkole posiada własne logo oraz folder. Placówka nasza promuje również swoją działalność w środowisku lokalnym i ogólnopolskim na szeroką skalę.

 

Chcemy, żeby dziecko wychodzące z naszego przedszkola do szkoły mogło powiedzieć:

    "Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - tego jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"

Głównym naszym celem jest to, żeby dzieci lubiły same siebie, znały swoje mocne i słabe strony, wtedy będą chciały się rozwijać oraz staramy się uczyć dzieci reguł społecznych w grupie, w której każdy szanuje siebie i innych.

Chcemy, aby dzieci:

 

·     ·     były świadome tego, co się z nimi dzieje

 ·     były świadome własnych praw i obowiązków

·     miały poczucie własnej wartości,

·     były zaradne w różnych sytuacjach,

·     potrafiły zauważać i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne ,

·    miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań

·    były otwarte na instrukcje lub pomoc

·     były samodzielne w radzeniu sobie z problemami,

·     umiały pracować zespołowo i dzielić się zadaniami,

·     były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji

·     miały jasność, co do zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać

Nasza Kadra Pedagogiczna

W swojej pracy z dzieckiem staramy się pamiętać przede wszystkim o olbrzymiej odpowiedzialności, ale także o zaufaniu, jakim obdarzyli nas rodzice powierzając nam swój najcenniejszy SKARB, swoje dziecko.

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i inni pracownicy.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale - grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki.

 Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogą spożywać zawsze świeże posiłki. Konserwatorzy zaś zawsze potrafią naprawić nie tylko cieknący kran, ale również ulubioną zabawkę

Ponadto nasi wychowawcy cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych.

Nauczyciele korzystają także z różnych czasopism o tematyce pedagogicznej, Internetu, które to stanowią dla nich źródło informacji o nowościach, bieżących zmianach dotyczących ich pracy. Mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie zapytań czy wątpliwości.

Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami realizującymi podobne cele.

Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych, wychowawczych dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-11